Om

I VÅRT NÄTVERK FINNS SPECIALISTERNA.

Idébaserad storytellingDet som idag är TellUs Stories bildades 1992 i Stockholm. Vi har under hela vår verksamma tid arbetet tillsammans med andra entreprenörer i nätverkskonstellationer. Fördelen med detta arbetssätt är att vi inte har dragits med stora omkostnader för lokaler och medarbetare. 

Istället har vi för varje projekt kunnat utgå från kundens önskemål och målsättningar och då kunnat möta det med rätt team för varje specifikt uppdrag.


Vår första kund vad NTF - Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande - som ofta arbetade på uppdrag från olika statliga myndigheter med opinionsbildning i frågor som rörde trafiksäkerhet kring bilbälten, hasigheter och cykelhjämsanvändning. Vårt första uppdrag för NTF var sprungen utifrån en idé vi hade och ett behov vi såg - och när vi träffade kunden visade det sig att vi var helt rätt ute - det blev ett långvarigt och mycket inspierarande samarbete. 


Det vi tog med oss från detta uppdrag var just att arbeta idébaserat och utifrån en tydig historia, en story. Hur det nu är - oavsett försälningsmål som ska uppnås, sista rader som ska fyllas med svarta siffror och direktiv från huvudkontor så handar det alltid om en historia. Det är det vi vill göra. Berätta din historia. Det är därför vi heter vad vi gör - Tell Us Stories AB.

Så - vilken är din historia?

EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN...

Vår arbetsprocess utgår från fyra tydliga faser. Analys-, design-, utvecklings- och levereransfas.

ANALYS


Vi startar med att lyssna på dig som kund. Vilket är ditt behov? Vad har du för mål? Vilken är din deadline? Budget? Målgrupp? Budskap? Och massor av andra frågor... det är där vi börjar för at skapa oss en bild av hur vi skulle vilja lösa uppgiften. 

UTVECKLING


I denna fas sker produktion. Då utgår vi från det vi kommit överens om i designfasen. Här finns självklart utrymme för kreativt skapande - men det sker inom ramarna för det överenskomna och planerade. Vår erfarenhet är att en idé som kommer i stunden sällan är bättre än det man processat under designarbetet.

DESIGN


Efter analysen tar vi fram förslag på den eller de lösningar vi ser framför oss. Det här en kreativ fas där alla idéer och uppslag välkomnas. Beroende på kund, tidplan och uppdrag tar vi fram dummys av olika slag. Är det ett mindre projekt använder vi olika referensprojekt för att tillsammans med manus eller skisser ge "bilden" av hur slutresultatet kommer bli. 

LEVERANS


Det är nu det ör skarpt läge. Har vi tagit fram det som kunden efterfrågar? Om svaret inte är ett rungande JA på den frågan så sker ingen leverans. Hitills har vi alltid leverarat till nöjda kunder :)

VI JOBBAR GÄRNA I MINDRE TEAM.